Digital samtid, del 3

Former U.S. spy agency contractor Edward Snowden is interviewed

Edward Snowden (30) er en amerikansk dataekspert , tidligere ansatte ved CIA og NSA. Mens han jobbet for Booz Allen, samlet han inn 1.7 millioner hemmelige NSA dokumenter, som han publiserte i 2013. Dokumentene avslørte detaljer om en global spionasje som NSA utførte over sine partnere, og andre verdens land. I et intervju i Hong Kong sa Edward at han er villig til å ofre sitt tidligere liv fordi han ikke kan, med god samvittighet, la den amerikanske regjeringen ødelegge privatliv, Internettfrihet og grunnleggende friheter for mennesker over hele verden. I juni i 2013 ble han tiltalt for ”tyveri av offentlig eiendom”.

1. Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor?

Jeg synes det er forbausende at Snowden  ikke bare publiserte hemmelige dokumenter fra NSA, men at han turte å publisere og fortelle verden om sin egen identitet. Han visste at CIA kom til å lete etter ham men, han valgte å leve i frykt. Han bodde på Hawaii og hadde en bra jobb, men han valgte å fortelle verden det han har funnet ut ved å jobbe i noen år for NSA. Han valgte å hjelpe neste generasjoner og gjøre verden til et tryggere sted å leve.

Edward Snowden minner meg litt om karakteren Thomas Anderson fra filmen “The Matrix”. Anderson jobber som tjenestemann i “Matrix”-verden, der han føler at noe er galt. Mens han forlater “Matrix”, blir han hjemsøkt, men han bestemmer seg for å ikke gå tilbake og leve et lykkelig liv.

Jeg har merket at samfunnet blir til en rekke makteløse individer, alle opptatte av bare seg selv, og mennesker som ikke tør å ofre seg til samfunnet. Derfor mener jeg at Edward Snowdens handlinger er riktige og nødvendige og at vi trenger flere mennesker som tørr å gjøre noe sånt.

På den andre siden, kan vi se på Snowden som forræder som ikke var lojal mot sin arbeidsgiver eller staten. Hver ansatt har taushetsplikt.

2. Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer?

Problemstillinger med Edward Snowdens og liknende lekkasjer er at det er vanskelig å vite intensjoner bak de. Hvis Snowden ville selge hemmelig informasjon til fremmede land og på den måten tjene noe for seg selv, hadde straffen hans vært riktig. Men hvis han bare ville vise statens handlinger til det amerikanske folk, da mener jeg at han hadde rett.

3. Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?

Snowden visste at staten samler informasjoner knyttet til enkeltindividets privatliv og gjør noe som er forbudt og som  strider mot menneskerettigheter. Han kunne ikke la det være fordi sånn informasjon kan brukes til å utpresse noen og ikke minst ødelege noens liv.

4. Hva er datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata. Dataene gir svært nøyaktig informasjon om privatlivet til folk, hvor, når og hvem vi kontakterer på e-post eller telefon. Men også hvorfra og når er vi logget på Internett. Direktivet ble vedtatt av EU i 2006, etter terrorangrepene i New York den 11. semptember 2001, i Madrid den 11. mars 2004 og i Madrid den 7. Juli 2005.

5. Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?

Jeg tenker at de digitale sporene som jeg hele tiden etterlater meg på nettet ikke kan  ha store konsekvenser. Det er noe jeg gir liten oppmerksomhet fordi jeg tror ikke at det er noe farlig.

Jeg behandler mennesker og deres privatliv slik jeg vil at de behandler meg. Det betyr at jeg prøver å ikke publisere noe som kan ødelegge ens privatliv.

Hvis jeg hadde vært i Snowdens situasjon, hadde det vært et vanskelig valg mellom lojalitet og sannheten.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

https://www.liveleak.com/view?i=f93_1390833151

http://www.vg.no/nyheter/meninger/edward-snowden/edward-snowdens-fabel/a/23887934/

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s